Reklamace

Chcete vyreklamovat zboží zakoupené u nás? V první řadě bychom se Vám chtěli omluvit, že tato situace vůbec nastala a v řadě druhé se budeme snažit proces reklamace co nejvíce ulehčit. 

Jako první možnost Vám nabízíme, abyste závadu na produktu vyfotily a důkladně popsali a poslali na náš e-mail: reklamace@body-style.cz, na základě Vašeho e-mailu reklamaci vyhodnotíme a nejpozději do 48 hodin Vám dáme informaci, zda jsme tímto způsobem reklamaci uznali, či nikoliv. V případě, že reklamaci uznáme, budeme Vás také informovat jakým způsobem navrhujeme reklamaci řešit.

 V případě, že Vám reklamaci takto neuznáme, bude na Vás zda chcete zboží i přesto zaslat na reklamaci fyzicky. Pokud ano, tak prosíme pokračujte dle následujících instrukcí.

Chcete nám poslat zboží k reklamaci? Vytiskněte si jednoduchý reklamační formulář, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbožím je odešlete na adresu:

"REKLAMACE”
DJ7 s.r.o. - Body-style.cz
Dvorní 1211/1a, 184 00, Praha 8

Na této adrese není prodejna ani výdejní místo – adresa slouží pouze pro zasílání reklamací.

(zboží v žádném případě neposílejte na dobírku)

Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě a očistěte jej od případných nečistot.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady DJ7 s.r.o.. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

Reklamační formulář ke stažení ZDE