Zásady ochrany osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

Společnost RZonline, s.r.o.,IČ:02610183, která je provozovatelem internetového obchodu: www.body-style.cz, považuje ochranu a zachování důvěrnosti vašich údajů za vysoce důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českého právního řádu (zejm. zákon č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 Správcem osobních údajů ve smyslu výše uvedených předpisů je:

DJ7 s.r.o.
Rybná 24
110 00 Praha 1
IČ: 07762682
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 307218
 
Ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů,  nás můžete kontaktovat e-mailem: info@body-style.cz

Účel, právní tituly a doby zpracování osobních údajů

Pokud si na stránkách: www.body-style.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to z právního titulu plnění smlouvy.
Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku zpracovat a vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: příjmení, jméno, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, e-mail.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládají zákony ČR (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další).

Jste-li návštěvník stránek www.body-style.cz  a dokončil(a) jste registraci, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti RZonline  s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky naší společnosti, a to z titulu oprávněný zájem správce.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech a chování.

Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.

Ze zasílání nabídek a sdělení se můžete kdykoliv odhlásit buď přímo odkazem v  obchodním sdělení, nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@body-style.cz.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář,nebo na konkrétní e-mailovou adresu naší společnosti, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo připomínek. Dotýká-li se tato komunikace konkrétní zpracovávané objednávky jsou nezbytně nutné relevantní informace (např. upřesnění dodací adresy apod.) přeneseny přímo do objednávky.

Jestliže nás kontaktujete telefonicky, váš hovor nenahráváme. Pokud by se tak stalo, budete na tuto skutečnost před zahájením komunikace upozorněni. Doba archivace případné nahrávky pak nepřesáhne 30dní.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 2 roky.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vlastní vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a nikdy je neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění, nebo vašeho souhlasu.

Výjimku z výše uvedeného představují externí společnosti a spolupracovníci, kteří pro nás zajišťují servisní a podpůrné služby (jedná se například o přepravu zboží, zpracování plateb, vývoj internetových stránek) a orgány veřejné/státní moci v souladu s právními předpisy. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či přímo musíme, učiníme tak v minimálním možném rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně zajištění funkce internetových stránek společnosti a zdokonalování nákupního procesu.

Výše uvedené činnosti pro nás zajišťují zejména tyto společnosti:

- za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, nebo společnosti PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, nebo společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9 v závislosti na zvoleném druhu přepravy.

- za účelem zaplacení objednávky online (platební karta,  platební tlačítka,  převod) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb zpracování plateb, (Gopay, s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem: Planá 67, 37001 Planá),

- za účelem zasílání obchodního sdělení  mohou mít k vašim osobním údajům (e-mail adresa, jméno a příjmení) přístup pracovníci společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 02762943, se sídlem: Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00 prostřednictvím jejichž systému jsou sdělení zasílána

- za účelem vývoje a správy internetových stránek www.body-style.cz a on-line nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup externí vývojáři ze společnosti Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, se sídlem: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

- pokud je to nezbytné mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti, pro potřeby soudních řízení a v ostatních zákonných případech.

U všech uvedených poskytovatelů služeb je smluvně ošetřeno, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s platnou národní i evropskou legislativou.

Cookies

Cookies je název pro  malé textové soubory, ukládající se ve vašem zařízení (zpravidla počítač/tablet, mobilní telefon nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož navštěvujete internetové stránky www.body-style.cz.
Pokud je po opuštění internetových stránek nesmažete, jsou opět využívány během dalších návštěv z tohoto zařízení. Cookies využíváme pro zlepšení funkčnosti a personifikace našich stránek ponejvíce pak pro tyto činnosti:

- zabezpečení - cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich internetových stránek.
- analýzy -  prostřednictvím cookies shromažďujeme data pro naše analytické procesy a nástroje.
marketing - cookies používáme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní.
- uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše internetové stránky fungovaly správně.
- přihlášení a ověřování - díky cookies se nemusíte při každé návštěvě opakovaně přihlašovat.
sociální sítě - některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

I přes značný obsah informací, které cookies obsahují zejména  o chování na našich internetových stránkách, nejsme schopni pouze jejich prostřednictvím identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Odmítnutí používání souborů cookies

Výše popsané textové soubory - cookies můžete snadno z vašeho počítače/tabletu nebo z jiného zařízení vymazat pomocí vašeho prohlížeče.  Návod, jak zacházet se soubory cookies najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.
Při vymazání cookies je možné, že vám některé části našich internetových stránek nebudou fungovat zcela správně, a jejich prohlížení pro vás bude méně pohodlné. Vymazání cookies však nebrání užívání našich internetových stránek (včetně on-line objednávky)  jako takových.

Budete-li navštěvovat/používat naše internetové  stránky bez změn nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich internetových stránkách.

Analytické nástroje internetových stránek

Statistická data

Pokud navštívíte/prohlížíte naše internetové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vašich aktivitách na našich stránkách, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics

Služba umožňující analýzu našich internetových stránek  je vytvořena  společností „Google“ (Google LLC, se sídlem: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA a Google Ireland Limited, se sdílem: Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIC:IE6388047V).

Facebook Pixel

Služba umožňující analýzu našich internetových stránek  je vytvořena  společností „Facebook“ (Facebook Inc. Se sídlem: Menlo Park, Kalifornie, USA, a také Facebook Ireland Limited, se sídlem: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, DIC:IE9692928F) .

Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google a Facebook, kde jsou následně uloženy. Společnosti Google a Facebook tyto informace využívají k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytují.

Prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/


Marketingové nástroje Sklik, Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby jak novým tak i stávajícím zákazníkům. Poskytovatelem jsou společnosti Google nebo Seznam (Seznam.cz, a.s, IČ: 26168685, se sídlem: Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5). Aby služby pracovaly správně, využívají malých textových souborů uložených ve vašem zařízení - cookies.

Vaše práva

Vaším nezcizitelným právem je obdržet informace o všech vašich osobních datech, které o vás naše společnost zpracovává.
Dále máte zákonné právo na opravu, či zablokování nesprávných nebo neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo zpracování osobních dat zcela odmítnout.

V některých případech vám náleží právo na výmaz uložených osobních dat.
Jsme také povinni vaše osobní údaje na vaši žádost přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

 

Nabudete-li dojmu, že s vašimi daty nepracujeme podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mailu: info@body-style.cz

DJ7 s.r.o.
V Praze 1.1.2019